top of page

Ang Aming Pahayag ng Misyon

IMG_5825

IMG_5825

IMG_5542

IMG_5542

IMG_6042

IMG_6042

IMG_5546

IMG_5546

IMG_6090

IMG_6090

IMG_5555

IMG_5555

IMG_5886

IMG_5886

IMG_5548

IMG_5548

IMG_5848

IMG_5848

IMG_5544

IMG_5544

IMG_5824

IMG_5824

Ang misyon ng PS 59 ay pagyamanin ang isang kultura ng pag-aari kung saan ang lahat ng mga bata at matatanda ay nakadarama ng kaligtasan, pag-aalaga, at pagpapatibay sa pagbuo ng isang malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan at isang paniniwala sa kanilang sarili at sa isa't isa.  Tinatanggap namin ang lahat na nagpapangyari sa bawat isa sa amin na natatangi at ang lahat ng mayroon kami sa karaniwan.  Priyoridad namin ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng lahi, kasarian, etnisidad at karanasan sa buhay. 

 

Naniniwala kami na ang mga relasyon sa pagitan ng mga mag-aaral, kawani at pamilya ay mahalaga sa misyon na ito at ang aming tagumpay ay umaasa sa bukas at tapat na komunikasyon at paggalang sa isa't isa. 

Kami ay inspirasyon ng mga kahanga-hangang lakas at talento ng mga kabataan at pamilya na tinatanggap namin bawat taon at lahat ng mayroon sila sa aming komunidad.  Ang mga ito ay nagpapaalala sa amin araw-araw na ang pag-aaral ay isang masaya, masigla, panghabambuhay na gawain na nakikinabang mula sa pakikipagtulungan, pagtatanong, at pagmumuni-muni sa lahat ng akademiko, sosyal-emosyonal at artistikong karanasan.      

 

Hinihikayat namin ang bawat miyembro ng aming magkakaibang komunidad, mga mag-aaral, guro, at mga pamilya, na makita ang kanilang mga sarili bilang mga ahente ng pagbabago na nagtataguyod sa pamamagitan ng mga salita at aksyon para sa isang mas makatarungan, inklusibo, anti-racist, at pantay na lipunan, at kinikilala ang aming ibinahaging responsibilidad para sa paglikha ng pagbabago.

Ang Aming Pahayag ng Misyon

Ang misyon ng PS 59 ay pagyamanin ang isang kultura ng pag-aari kung saan ang lahat ng mga bata at matatanda ay nakadarama ng kaligtasan, pag-aalaga, at pagpapatibay sa pagbuo ng isang malakas na pakiramdam ng pagkakakilanlan at isang paniniwala sa kanilang sarili at sa isa't isa.  Tinatanggap namin ang lahat na nagpapangyari sa bawat isa sa amin na natatangi at ang lahat ng mayroon kami sa karaniwan.  Priyoridad namin ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng lahi, kasarian, etnisidad at karanasan sa buhay. 

 

Naniniwala kami na ang mga relasyon sa pagitan ng mga mag-aaral, kawani at pamilya ay mahalaga sa misyon na ito at ang aming tagumpay ay umaasa sa bukas at tapat na komunikasyon at paggalang sa isa't isa. 

Mural.jpg
BlueRibbonTransparent.png

PS 59 Beekman Hill International School

  • Facebook
bottom of page