top of page

PS 59 Beekman Hill International
233 East 56th Street
New York, NY 10022

Principal:
     Si Nekia Wise
Assistant Principal:
     Maggie Moon
Kalihim ng Paaralan:
     Jasmine Jackson
Magulang Coordinator:
     Kathleen King
     212.888.7870 ext. 2
     kking6@schools.nyc.gov

Pagpapanatili ng Website:      
     whorvath@schools.nyc.gov
 
Pangunahing opisina:
     212.888.7870
Pupil Transit (MetroCards):
     718.784.3313
NYC Info (Mahalagang impormasyon kabilang ang mga pagsasara ng paaralan):
     311 

Makipag-ugnayan sa amin

BlueRibbonTransparent.png

PS 59 Beekman Hill International School

  • Facebook
bottom of page