top of page

Mga Prospective Na Pamilya

IMG_5827.jpg

Malayong Pagpaparehistro 2024-2025

Kung nakatanggap ka ng alok sa Kindergarten mula sa New York City Department of Education na dumalo sa PS 59 sa Setyembre, mangyaring kumpletuhin ang mga form sa pagpaparehistro sa ibaba. Kasama ang mga nakumpletong form sa pagpaparehistro, dapat kang magbigay ng kopya ng birth certificate o pasaporte ng iyong anak, ang kanilang rekord ng pagbabakuna at 2 patunay ng address (tingnan ang "Registration Checklist" sa mga form sa ibaba para sa wastong patunay ng address). Paki-email ang lahat ng mga dokumento kay Jhoven Rojas sa jrojas33@schools.nyc.gov.

Dapat tanggapin o tanggihan ng mga pamilya ang kanilang alok sa kanilang Myschools.nyc account bago ang ika-3 ng Mayo. Kapag tinanggap mo ang iyong alok, magkakaroon ka ng hanggang Hunyo 14 para irehistro ang iyong anak sa PS 59.

*Kung isa kang zoned na pamilya at interesadong mag-apply sa PS 59 para sa 1st hanggang 5th grades para sa Setyembre, mangyaring mag-email sa Parent Coordinator, Kathleen King sa kking6@schools.nyc.gov.

Kinakailangan ​Documents

Kumpleto AT E-mail

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa proseso sa itaas, mangyaring mag-email kay Kathleen King sa kking6@schools.nyc.gov

BlueRibbonTransparent.png

PS 59 Beekman Hill International School

  • Facebook
bottom of page